Đèn Led Neon Theo Yêu Cầu
-----Đèn Led Neon Theo Yêu Cầu-----

Tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định mới nhất | Kiến Thức Hay


Đèn Led Neon Theo Yêu Cầu

tư cách hợp lệ của nhà thầu - Tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định mới nhất

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định mới nhất, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật . Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

Xem thêm : 96 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam Nhiều Người Quan Tâm Nhất 2022

Tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định mới nhất. Nhà thầu có bắt buộc phải có tên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không? Tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định.

Trong lĩnh vực đấu thầu thì để các nhà thầu, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có đủ tư cách để tham gia một gói thầu, có thể nộp hồ sơ tham gia đấu thầu thì yêu cầu về các nhà thầu, nhà đầu tư đó là rất khắt khe và chặt chẽ. Nhà thầu, nhà đầu tư phải đảm bảo được đầy đủ các tiêu chuẩn đã được quy định trong luật đấu thầu. Vậy  theo quy định của pháp luật hiện hành mà cụ thể đó là luật đấu thầu thì các nhà thầu, nhà đầu tư phải đảm bảo được những yếu tố nào để được coi là có đầy đủ tư cách hợp lệ. Luật Dương Gia dựa trên những căn cứ pháp lý, quy định của pháp luật xin trình bày về vấn đề này như sau:

Khi tiến hành hoạt động đấu thầu thì các nhà thầu phải đáp ứng được các điều kiện để đảm bảo được tư cách hợp lệ bản thân nhà thầu đó như sau:

1. Đối với nhà thầu hay nhà đầu tư là tổ chức

–  Nhà thầu, nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đi vào hoạt động, thành lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại nước mà đơn vị nhà thầu, nhà đầu tư đó đang hoạt động cấp phép.

– Có chi tiết về hạch toán tài chính độc lập, không phụ thuộc vào đơn vị hay tổ chức khác.

– Những nhà thầu, nhà đầu tư này hiện trạng đó là không đang trong tình trạng, quá trình tiến hành việc giải thể, không trong diện đang có những khoản nợ không có khả năng có thể thực hiện được việc chi trả theo quy định của pháp luật và không đang trong tình trạng rơi vào hoàn cảnh bị phá sản đối với nhà thầu, nhà đầu tư.

– Các nhà thầu, nhà đầu tư này đã có tiến hành việc đăng ký hoạt động trên trang hệ thống mạng đấu thầu của quốc gia theo quy định của pháp luật.

– Đảm bảo việc cạnh tranh trong đấu thầu theo quy trình đó là:

+ Phía bên nhà thầu, nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ quan tâm, và hồ sơ dự tuyển thể hiện được sự độc lập về pháp lý cũng như độc lập về tài chính với những bên nhà thầu trong việc tư vấn trong lập hồ sơ mời quan tâm, hay hồ sơ mời sơ tuyển. Đánh giá về các loại hồ sơ quan tâm và đối với hồ sơ dự sơ tuyển. Thẩm định đối với kết quả trong hồ sơ mời quan tâm và trong hồ sơ mời sơ tuyển.

+ Các nhà thầu tiến hành việc tham gia dự các gói thầu phải có sự độc lập về mặt pháp lý cũng như đảm bảo được việc độc lập về mặt tài chính đối với các bên chủ đầu tư và bên đứng ra mời thầu; các nhà thầu tiến hành các công việc như việc tư vấn lập ra rồi thẩm định, thẩm tra đối với hồ sơ thiết kế, thẩm tra đối với hồ sơ mời thầu, hay thẩm định đối với hồ sơ yêu cầu, dự toán; đối với đấu thầu hạn chế thì đó là sự độc lập giữa các nhà thầu với nhau trong một gói thầu cụ thể.

+ Các nhà thầu đối với việc tư vấn giám sát khi tiến hành thực hiện hợp đồng phải có sự độc lập trong mặt pháp lý và cũng độc lập về mặt tài chính với các nhà thầu thực hiện hợp đồng hay đối với cả các nhà thầu tư vấn trong việc kiểm định chi tiết gói thầu đó.

Xem thêm: Hướng dẫn đấu thầu qua mạng, quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng

+ Nhà đầu tư phải đảm bảo trong việc khẳng định độc lập được về mặt pháp lý cũng như có thể độc lập về mặt tài chính giữa các bên sau: giữa bên mời thầu và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giữa nhà thầu tư vấn đấu thầu đối với dự án được đầu tư theo diện đối tác công tư , hay những dự án đầu tư có sử dụng đất đến ngày hợp đồng dự án được đi vào ký kết, và đối với nhà thầu trong việc tư vấn thẩm định dự án đã được thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác trên diện công tư, dự án đầu tư mà sử được phép sử dụng đất xác định đến ngày hợp đồng dự án được ký kết.

– Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia gói thầu đang không trong diện bị cấm tham dự đối với các gói thầu xác định.

– Trong các danh sách ngắn được lập thì phải có tên trong các danh sách ngắn đó.

– Nhà thầu, nhà đầu tư được gọi là hợp lệ khi các nhà thầu, nhà đầu tư đó liên danh với các nhà thầu trong nước hoặc cũng phải đặt ra việc đó là có sử dụng các nhà thầu phụ trong nước đối với việc đó là nhà thầu nước ngoài khi các nhà thầu này tham dự đối với các gói thầu quốc tế được mở tại Việt Nam. Ngoài trường hợp đặt ra đó là các nhà thầu trong nước không có khả năng, năng lực để tham gia vào gói thầu cũng như bất kì một giai đoạn hay một phần nào của gói thầu đối với các công việc cụ thể.

2. Đối với nhà thầu, nhà đầu tư ở đây đó là một cá nhân cụ thể

– Cá nhân này là một công dân có đầy đủ các năng lực hành vi dân sự, không bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hay mất năng lực hành vi dân sự tại nước mà công dân đó là công dân hợp pháp.

– Cá nhân có chứng chỉ chuyên môn, trình độ phù hợp theo quy định của luật đấu thầu về việc nộp hồ sơ tham gia dự thầu và hồ sơ mời thầu..

– Có đăng ký trên lĩnh vực hoạt động đấu thầu, hợp pháp đúng theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực này.

– Cá nhân tham gia đấu thầu có tư cách hợp lệ khi cá nhân đó được xác định là hiện tại đang không liên quan đến bất kì một vụ án hình sự nào, không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của nước họ là công dân hợp pháp.

Xem thêm: Quy định về việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu

– Cá nhân không đang trong thời gian được xem xét đó là thời gian bị cấm tham gia dự các gói thầu quốc tế theo quy định của Luật đấu thầu.

Các nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân hoặc là tổ chức có đầy đủ tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu thì sẽ tham gia tiến hành dự thầu dưới dạng độc lập hoặc dưới dạng liên danh. Trong trường hợp mà nhà thầu hay nhà đầu tư tham dự thầu với hình thức liên danh thì sẽ phải lập văn bản thỏa thuận giữa các thành viên về việc tham dự gói thầu đó, trong đó lưu ý có nêu rõ quy định về trách nhiệm đối với thành viên đứng đầu của hình thức liên danh này cũng như nêu rõ về trách nhiệm chung hay là trách nhiệm riêng đối với mỗi thành viên trong gói thầu dưới hình thức liên danh đó.

Theo quy định của Luật đấu thầu 2013 thì có thể xét thấy những tài liệu được xét để chứng minh đó là nhà thầu và nhà đầu tư có tư cách hợp lệ với bên công nghệ thông tin thì sẽ gồm cụ thể các giấy tờ pháp lý đó là: con dấu, xác nhận về những thông tin đã được đăng ký trên mạng thông tin đấu thầu quốc gia, về việc công ty đã đăng ký kinh doanh đó là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cuối cùng đó là báo cáo tài chính  của công ty.

Về bảo lãnh trên việc bảo hành thì luật Đấu thầu 2013 cũng có quy định đó là việc đảm bảo thực hiện theo hợp đồng đó là việc mà khi tiến hành hợp đồng bên nhà thầu, nhà đầu tư sẽ tiến hành một trong số các biện pháp như ký quỹ, đặt cọc hay theo hình thức đó là tiến hành nộp thư bảo lãnh của các tổ chức tín dụng hoặc của các chi nhánh tại ngân hàng nước ngoài được thành lập dựa theo trên tinh thần quy định của pháp luật Việt Nam trong việc đảm bảo đối với trách nhiệm thực hiện hợp đồng của những nhà thầu và nhà đầu tư đó.

TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

3. Tư vấn về tư cách hợp lệ của nhà thầu

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư! Em có tình huồng này mong luật sư tư vấn giúp Công ty em đang tham gia đấu thầu dự án quy hoạch đô thị tại huyện Quế Sơn, Quảng Nam trong hồ sơ mời thầu có 2 yêu cầu em thấy không hợp lý

1. Về tư cách hợp lệ: Nhà thầu phải có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Xem thêm: Các hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu mới nhất 2022

2. Về yêu cầu thực hiện gói thầu có điều kiện địa lý tương tư hồ sơ quy định như sau: Đã thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Quế Sơn, yêu cầu tối thiểu là 1 đồ án. Việc bên mời thầu yêu cầu phải thực hiện dự án trên địa bàn huyện làm cho công ty có đủ năng lực nhưng chưa có đồ án trên địa bàn Huyện không đáp ứng yêu cầu này sẽ bị loại, như vậy có hợp lý không? Mong luật sư cho ý kiến em cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 5 Luật đấu thầu 2013 về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư như sau:

“1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Xem thêm: Gói thầu quy mô nhỏ là gì? Lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nhỏ?

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.”

Theo đó, việc trong hồ sơ mời thầu có yêu cầu về tư cách hợp lệ:“Nhà thầu phải có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia” là hoàn toàn đúng với quy đinh tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu 2013 về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư.

tu-cach-hop-le-cua-nha-thau-theo-quy-dinhtu-cach-hop-le-cua-nha-thau-theo-quy-dinh

Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

Việc bên mời thầu đưa ra yêu cầu về yêu cầu thực hiện gói thầu có điều kiện địa lý tương tư hồ sơ quy định như sau: Đã thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Quế Sơn, yêu cầu tối thiểu là 1 đồ án.  Đây là một yêu cầu để bên mời thầu làm căn cứ để xác định năng lực của của các nhà thầu đó không phải là điều kiện tiên quyết trong đấu thầu.

Xem thêm: Các loại hợp đồng đối với nhà thầu áp dụng trong đấu thầu

Do đó, việc bên mời thầu yêu cầu phải thực hiện dự án trên địa bàn Huyện làm cho công ty bạn có đủ năng lực nhưng chưa có đồ án trên địa bàn Huyện không đáp ứng yêu cầu này nên công ty bạn bị loại là không phù hợp.

Tiếp đó, để mọi nguời hiểu sâu hơn về Tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định mới nhất, mình còn viết thêm một bài viết liên quan tới chủ đề này nhằm tổng hợp các kiến thức về tư cách hợp lệ của nhà thầu . Mời các bạn cùng thưởng thức !

Lời kết :Tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định mới nhất. Nhà thầu có bắt buộc phải có tên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không? Tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định.

Leave a Reply