Khi nào doanh nghiệp có thể xuất lùi ngày hóa đơn điện tử?

Đối với các doanh nghiệp, việc chuyển từ sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử khiến họ còn gặp nhiều bỡ ngỡ ban đầu. Một trong những câu hỏi đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay đó chính là trong trường hợp nào thì doanh nghiệp có thể xuất lùi ngày hóa đơn điện tử? Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết cụ thể trong bài viết này.

Thông tư 39/2014/TT-BTC mục a, khoản 2, điều 16 đã quy định cụ thể về thời điểm lập hóa đơn điện tử, cụ thể:

Đối với bán hàng hóa

Ngày lập hóa đơn được tính là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Đối với cung ứng dịch vụ

Ngày lập hóa đơn là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trong trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

xuất lùi ngày hóa đơn điện tử

Đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình
Ngày lập hóa đơn chậm nhất không quá bảy ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Bên cạnh đó, kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.

Đối với xây dựng, lắp đặt  

Ngày lập hóa đơn được tính là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, lắp đặt hoàn thành, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền.
Đối với trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ
Ngày lập hóa đơn được tính là mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Đối với trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà để bán, xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng hoặc  tiến độ thực hiện dự án

Ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Theo đó, ngày xác định doanh thu xuất khẩu để doanh nghiệp tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Đối với ngày lập hóa đơn của việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Như vậy, Thông tư 39/2014/TT-BTC đã quy định rất rõ ràng và cụ thể về thời điểm lập hóa đơn điện tử đổi với từng ngành nghề kinh doanh và không có bất cứ quy định nào về việc cho phép doanh nghiệp xuất lùi ngày hóa đơn điện tử. Do đó, hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử là hành vi phạm pháp và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định.
https://tranghoidap.com/

https://tranghoidap.com/blog/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *